• X1

  Monitor automatik për tensionin e gjakut

  matje e thjeshtë dhe e butë
  • Dallimi i lëvizjeve
  • Dallimi i manshetës (CD)
  • Treguesi i rrezikut për tension të lartë
  • Detektori i rrahjeve të çrregullta të zemrës (IHB)
  • Memorie e numrit të fundit
  • Punim automatik me një prekje
  • Manshetë konike universale e patentuar pa lateks
  • Large LCD size | 55 x 63 mm
  • Prizë për adaptor
  • Kalibrim për gjithë jetën
  Teknologjia Real Fuzzy përcakton cili është presioni ideal i manshetës sipas tensionit sistolik të gjakut dhe madhësisë së krahut të një personi. Nuk është më e nevojshme që përdoruesit të vendosin paraprakisht nivelin e fryrjes para se të bëjnë matjen. Kjo teknologji eliminon shqetësimet në krah për shkak të fryrjes në nivele tepër të larta dhe gjithashtu parandalon matjet e pasakta që shkaktohen nga nivelet e gabuara të fryrjes së manshetës.

  Dallimi i lëvizjeve

  Treguesi i dallimit të lëvizjeve - “Detektori i lëvizjeve” e kujton përdoruesin që të qëndrojë palëvizur dhe tregon nëse ka lëvizje të trupit gjatë matjes. Ikona e specifikuar shfaqet pasi “janë dalluar lëvizjet e trupit” gjatë dhe pas çdo matjeje. Ky detektor u kujton përdoruesve të qëndrojnë palëvizur gjatë procesit të matjes dhe rrit saktësinë e matjes.

  Dallimi i manshetës (CD)

  Dallon dhe tregon nëse mansheta është vendosur si duhet në krah.

  I saktë klinikisht

  Ky monitor për tensionin e gjakut plotëson kërkesat e Shoqërisë për Avancimin e Instrumenteve Mjekësore (AAMI) lidhur me standardin për saktësinë. (AAMI/ANSI/ISO 81060-2).

  Si ta përdorni X1?

  Aksesorët

  • Bateri
  • Manshetë konike e patentuar pa lateks
  • Manuali i udhëzimeve
  • Çantë me rrip

  Mbështetje

  • Sistemi i kalibrimit të lëvizshëm